Робър барамов

2014 The Ugly Duckling

Последните деситилетия наблюдавах политическите промени в държавата с известна дистанцираност. Стигнах до извода , че има два непоклатими фактора, които въздействат явно или задкулисно на почти всички управленчески процеси.Изповядващите ислям малцинства, които са следствие от дългоогдишното присъствие на България в границите на Турската империя до последните деситилетия на 19 век и същественото влияние на специфично обучени кадри от бившата държавна сигурност от годините на тоталитаризма. Проектът " Създаване на нов субект в Българското политическо пространство" символично документира постоянното прераждане на локалната политическа химера, която възкръсва с клонирани лица. В приказката за грозното пате генетичната същност е скрита, но с времето става видима . В моя паралел с реалния живот разсъждавам над опитите за козметично маскиране на естествената същност на властта от една страна и манипулирането на масите с цел контрол над всички важни сфери на обществото от друга. Новият политически субект има свое родословие, история на преобразяване/пребоядисване и успешно създава илюзия за щастлив завършек. Обърнах се към официалните власти с молба да акредитират моя персонаж по официално установения ред като му издадат официални документи. Тази задача се оказа почти невъзможна , така че в духа на героя реших да фалшифицирам самоличността му.