Робър барамов

2015 Invisible - "Bulart gallery", Varna

Стремежът на съвременния художник към видимост само частично зависи от придобитите през годините технически умения. Новите генерации творци търсят път към разграничаване от боравенето с  класически технологии и материали и  създават предпоставки за  алтернативни намеси  в публичните и обществени пространства , в социалния и политически живот. Отговорите на въпросите какво е съвременното изкуство, как изглежда и къде да го открием често озадачават обществото. Изложбата  "Невидимо изкуство" избягва преднамерената скандалност и може да се разглежда като спокойно философско самовглъбяване на автора. Все пак един по задълбочен прочит би потърсил закодираните за интелектуалния елит послания. Скритите процеси в културната общност, спорният прочит на историческата  фактология, несъгласията и откритите професионални конфронтации, критиката към толеранса на артистичните угодничества и раждането на локални  културни монополи са малка част от въпросите , които съществуват отвъд границата на видимото и за всичко това си струва да се поразсъждава.