Робър барамов

2015 upcoming... project NOAH

От материали за рециклиране- картонени кутии, дървени летви и т.н.  /могат да бъдат включени палети или големи парчета велпапе също/ се създава кух паралелепипед с размери не по малки от 240/240/700-800 см. Кутиите се закрепят една за друга с механични сглобки , като на място се вижда има ли нужда от специално, допълнително укрепване. Два  проектора  пресъздават светкавици върху обекта. От неон се правят два текста - NOAH и NO VACANCY,които монтираме върху две от стените на построения паралелепипед. Те символично илюстрират идеята за личното ни присъствие/отсъствие от локалните  и световни културни сцени. Проблематиката е сходна  в различните държави. В последните години наблюдавам съществени пропуски при писането на автентичната  история на съвременното  ни изкуство и   липса на българска културна дентификация като  видим  елемент в  глобалните процеси. Локалната културна сцена е сложен конгломерат от  дейности на  артистични групи,  които имат диаметрални представи за стойностите в изкуството.  Традиционалисти и концептуалисти подбрано изразяват съпричастност с  водещи  тенденции в  борба за повече територии , където да наложат присъствието  си.  Видимите реалности са хаотична конфронтация и липсва  на смислена и отговорна локална  културна политика. Още по обезпокоителен  е преднамерения толеранс по възрастови критерии, които недопустимо  се явяват  база за предпочитание и  оценка. Моята  идея е да  представя библейската история за Ной като интерпретация  на културното оцеляване.   Животинските видове от оригиналната история отстъпват мястото си на  електронна информация, документираща исторически значими културни  събития  в  различни точки на света  през годините. Инсталацията  дава повод да  бъдат  поканени   критици , куратори и музейни специалисти от различни държави, желаещи  да споделят  документация от личните си архиви, която да бъде приложена  в електронен вид към проекта . Целта на  Ноевият ковчег е да  пътува в  световните изложбени  пространства като сейф  за културна информация, предоставяна му от страните-домакини.  От друга страна кураторските екипи ще могат да оформят експозициите около инсталацията с  подбрани оригинали и професионално предствена документация.