Робър барамов

2018 Oчакване, инсталация в градска среда

Инсталацията Очакване  се ситуира във знакова централна  зона на града, като напомня за  времена, когато обитателите на населените места са обсъждали градските си проблеми на площада. Съдържа информация за намерение, което е поднесено под формата на предупредителна символика - Внимание! Предстои инсталиране на съвременно изкуство!, като в случая се иронизира притеснението от непредвидимите ефекти на критичната култура. Aвторът следва принципа на съвременния дискурс, че насочване на  вниманието към  отсъствието на нещо от логичното му място съдържа достатъчно послание към обществото, а основните въпроси, които инсталацията поставя са свързани с начините, по които се разбира ролята на съвременното изкуство като коректор на обществените проблематики. Композицията Очакване  има характер на своеобразна  реклама на съвременното изкуство, която допуска в пространството си фирми и граждани, които са готови да се кооперират със съвременни творци.                                                                                              
Роберт Баръмов