Робър барамов

2020 Видео-пърформанс "Заемане на пространство" в рамките на проект T.I.S.I. (Temporary Interventions with Sustainable Impact)
повече»
2018 Ex Wunderkammern / Из вундеркамерите
повече»
2015 upcoming... project NOAH
повече»
2014 SYMBIOTE, interventions in public spaces - Sofia City Art Gallery and National Museum Complex
повече»
2013 HUMANIMAL
повече»